Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

born2die
4529 25c1 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
born2die
4535 2451 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
born2die
Niektóre pragnienia trzyma się dla własnego bezpieczeństwa bardzo daleko od świadomości.
— J.L.Wiśniewski"Łóżko"
Reposted fromangelSky07 angelSky07 vianivea nivea
born2die
born2die
2542 5468 390
Buszujący w zbożu
Reposted fromcorin corin viabzdura bzdura
born2die
5822 beb4 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaphilomath philomath
born2die
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea ...
born2die

June 28 2015

born2die
1484 92c0 390
Reposted fromdonttrustme donttrustme viakatalama katalama
born2die
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viakatastrofo katastrofo
born2die
Są takie spojrzenia, które można sobie zapamiętać na całe życie. Ułożyć w pamięci jedno po drugim, jak kwiaty w zielniku, i wspominać, które gdzie zostało znalezione. Lub otrzymane
— znalezione
Reposted fromsoulforme soulforme viapelnaradosci pelnaradosci
born2die
born2die
born2die
Jakże często my, kobiety nowoczesne, żyjemy tak, że nasza radość jest stłumiona. Najczęściej nic nie pozostało z tego, co nieposkromione. 
Kiedy ktoś zaproszony do nas przyniesie ze sobą mały prezent, z którego się cieszymy, nierzadko odpowiadamy 'Nie trzeba było!'.
Kobieta dzika w nas zareagowałaby inaczej. 
Okazałaby radość wyraźnie i otwarcie jak dziecko.
— Linda Jarosch, Anselm Grun "Królowa i dzika kobieta"
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
born2die
5117 7213 390
born2die
the royal judgment.
Reposted frompapaja papaja via9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli
born2die
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viagreens greens
born2die
born2die
Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream vianadzienie nadzienie
born2die
Jesteś bardzo wiele warta. Gdyby nie to, że trzeba Ci to czasem przypominać, potrafiłabyś być szczęśliwa, bez względu na gówno jakie Cię otacza.
— jonasz kofta.
Reposted fromrol rol vianadzienie nadzienie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl